Διαβάστε επίσης

icons8 Add Shopping Cart Filled 50Σύνδεση των εμπορικών εφαρμογών PRISMA Win με οποιαδήποτε πλατφόρμα e-shop για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την εμπορική σας εφαρμογή
περισσότερα...

icons8 Information Filled 50Αντλήστε πλούσια πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, από όπου κι αν βρίσκεστε, από οποιαδήποτε συσκευή, έχοντας απλά σύνδεση στο Internet
περισσότερα...

icons8 Good Quality Filled 5025 χρόνια στην αγορά της πληροφορικής, 25 χρόνια παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις
περισσότερα...

icons8 Available Updates 50Αναβαθμίσεις εφαρμογών: διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες και διαχειρίσεις που έχουν προστεθεί
περισσότερα...

Με τα νέα ποσοστά εισφορών η ΑΠΔ του ΙΚΑ

Έγκαιρη και έγκυρη ενσωμάτωση των νέων ποσοστών επικουρικής ασφάλισης στην εφαρμογή PRISMA Win Μισθοδοσία της Megasoft!

Με τα νέα ποσοστά της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. υπολόγισαν τη Μισθοδοσία του Ιουνίου οι πελάτες της Megasoft!

Η Megasoft, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, παρακολουθεί στενά τα φορολογικά δρώμενα και προσαρμόζει τις εφαρμογές της σε όλες τις μεταβολές έγκαιρα, ώστε να λειτουργούν σύννομα από την πρώτη μέρα εφαρμογής κάθε διάταξης!
Η εταιρεία αναβάθμισε τις εφαρμογές PRISMA Win Μισθοδοσία των πελατών της εφαρμόζοντας, έτσι, τα όσα ορίζει το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) και ισχύουν από 01.06.2016. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων - πριν και μετά την 1.1.1993 - υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.


Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τετάρτη 6 Ιουλίου, το ΙΚΑ ενημερώνει σχετικά με την Υποβολή Α.Π.Δ. και την τροποποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., προσαυξημένα κατά 1%.