Διαβάστε επίσης

icons8 Add Shopping Cart Filled 50Σύνδεση των εμπορικών εφαρμογών PRISMA Win με οποιαδήποτε πλατφόρμα e-shop για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την εμπορική σας εφαρμογή
περισσότερα...

icons8 Information Filled 50Αντλήστε πλούσια πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, από όπου κι αν βρίσκεστε, από οποιαδήποτε συσκευή, έχοντας απλά σύνδεση στο Internet
περισσότερα...

icons8 Good Quality Filled 5025 χρόνια στην αγορά της πληροφορικής, 25 χρόνια παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις
περισσότερα...

icons8 Available Updates 50Αναβαθμίσεις εφαρμογών: διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες και διαχειρίσεις που έχουν προστεθεί
περισσότερα...

Τα σύγχρονα περίπτερα επιλέγουν την εξειδικευμένη εφαρμογή PRISMA Win Kiosk & Retail και έχουν πλήρη έλεγχο της επιχείρησης με απλότητα και ευελιξία, σύννομα και οικονομικά!

Επιτακτική η ανάγκη μηχανογράφησης στα περίπτερα!

Αναμφίβολα την καλύτερη λύση για τα σύγχρονα περίπτερα διαθέτει η Megasoft και προσφέρει μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής PRISMA Win® Kiosk & Retail δυνατότητες πλήρους ελέγχου της επιχείρησης σύννομα και οικονομικά! Η εφαρμογή παρουσιάστηκε στην Ημερίδα της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών & Περιπτερούχων Αθήνας με θέμα “Το νέο Φορολογικό περιβάλλον στο Περίπτερο”.

Η εφαρμογή PRISMA Win® Kiosk & Retail υπερκαλύπτει τον υποχρεωτικό πλέον λογιστικό προσδιορισμό των κερδών και την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τους περιπτερούχους. Προσφέρει πολλαπλούς κωδικούς δραστηριότητας και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ορθή κατανομή των πωλήσεων στις σωστές κατηγορίες έτσι ώστε οι περιπτερούχοι να έχουν τη δυνατότητα επιμερισμού των πωλήσεων και σωστής κατανομής των φορολογικών τους εσόδων και κατά συνέπεια ορθολογικότερη φορολόγηση των κερδών τους. Η εφαρμογή προσφέρει έτοιμη βάση με χιλιάδες κωδικούς barcode, ενώ τα είδη είναι έτοιμα και καταχωρημένα στην κάθε κατηγορία δραστηριότητας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται ο χειριστής κάθε φορά που τιμολογεί να ελέγχει την κατηγορία του είδους και το συντελεστή και να αποφεύγονται λάθη που μπορεί να στοιχίσουν στον περιπτερούχο.