Διαβάστε επίσης

icons8 Add Shopping Cart Filled 50Σύνδεση των εμπορικών εφαρμογών PRISMA Win με οποιαδήποτε πλατφόρμα e-shop για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την εμπορική σας εφαρμογή
περισσότερα...

icons8 Information Filled 50Αντλήστε πλούσια πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, από όπου κι αν βρίσκεστε, από οποιαδήποτε συσκευή, έχοντας απλά σύνδεση στο Internet
περισσότερα...

icons8 Good Quality Filled 5025 χρόνια στην αγορά της πληροφορικής, 25 χρόνια παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις
περισσότερα...

icons8 Available Updates 50Αναβαθμίσεις εφαρμογών: διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες και διαχειρίσεις που έχουν προστεθεί
περισσότερα...

Νέο interface, ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Η πιο πλήρης σουίτα μισθοδοσίας της αγοράς από τη Megasoft!

Με απεριόριστες εταιρείες, χρήσεις, εργαζομένους και Παρουσιολόγιο-Απουσιολόγιο, Διαχείριση αδειών, Κέντρα Κόστους, Ωράρια εργασίας, Συμβάσεις Εργασίας, Βιβλίο Αδειών standard στη βασική έκδοση η εφαρμογή PRISMA Win® Μισθοδοσία αποτελεί σήμερα την πιο πλήρη σουίτα μισθοδοσίας και την πιο “Value for money” λύση της αγοράς!

Με νέο interface και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης καλύπτει όλα τα εργασιακά καθεστώτα απόλυτα και είναι σύμφωνη με την τρέχουσα ασφαλιστική και φορολογική Νομοθεσία.
Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και εμφανίζει την πληροφορία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε χειριστή, ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερο γνωστικό υπόβαθρο ή εκπαίδευση για το χειρισμό της.
Η εφαρμογή PRISMA Win® Μισθοδοσία, όπως και όλες οι λογιστικές εφαρμογές της Megasoft, προσφέρονται στους Λογιστές και τα Λογιστικά γραφεία μόνο με το κόστος του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης!