Τα Νέα της Megasoft

Διαβάστε επίσης

icons8 Add Shopping Cart Filled 50Σύνδεση των εμπορικών εφαρμογών PRISMA Win με οποιαδήποτε πλατφόρμα e-shop για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την εμπορική σας εφαρμογή
περισσότερα...

icons8 Information Filled 50Αντλήστε πλούσια πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, από όπου κι αν βρίσκεστε, από οποιαδήποτε συσκευή, έχοντας απλά σύνδεση στο Internet
περισσότερα...

icons8 Good Quality Filled 5025 χρόνια στην αγορά της πληροφορικής, 25 χρόνια παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις
περισσότερα...

icons8 Available Updates 50Αναβαθμίσεις εφαρμογών: διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες και διαχειρίσεις που έχουν προστεθεί
περισσότερα...

Megasoft: Έτοιμη και προσαρμοσμένη στους νέους κανόνες που ορίζει ο GDPR!

Με αφορμή τον κανονισμό GDPR, η Megasoft έχει ήδη πραγματοποιήσει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της και στις μεθόδους διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, είτε αυτά αφορούν δεδομένα της επιχείρησης, είτε των πελατών της.

GDPR- General Data Protection Regulation: Σε ισχύ από 25.05.2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
Την 25η Μαΐου 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR- General Data Protection Regulation). Ο κανονισμός, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016, περιγράφει ένα νέο αυστηρό πλαίσιο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θεσμοθετεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων για κάθε οργανισμό και επιχείρηση που επεξεργάζεται δεδομένα, ενώ ορίζει ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση.

Ειδικότερα, θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο νέος κανονισμός, μεταξύ άλλων, ορίζει την ανάγκη για σαφή συγκατάθεση του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, του παρέχει περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά του δεδομένα, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ή και διαγραφής τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε εταιρίας, καθώς και στα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων έναντι των κινδύνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να γνωστοποιεί εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια.

Οι συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) είναι περίπλοκες και οι ενδεχόμενες κυρώσεις πολύ αυστηρές. Παραβάσεις των διατάξεων του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Διαβάστε τον νέο κανονισμό