Δυνατότητες Εμπορικών εφαρμογών

Διαχείριση Barcode

Πρόταση παραγγελίας

Διαχείριση πωλητών

Κέρδος ανά είδος

Παραμετρικά πεδία

Κοστολόγηση αγορών

Ημερολόγιο

Επίπεδα πρόσβασης

Μη κινηθέντα είδη