Τα Νέα της Megasoft

Διαβάστε επίσης

icons8 Add Shopping Cart Filled 50Σύνδεση των εμπορικών εφαρμογών PRISMA Win με οποιαδήποτε πλατφόρμα e-shop για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την εμπορική σας εφαρμογή
περισσότερα...

icons8 Information Filled 50Αντλήστε πλούσια πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, από όπου κι αν βρίσκεστε, από οποιαδήποτε συσκευή, έχοντας απλά σύνδεση στο Internet
περισσότερα...

icons8 Good Quality Filled 5025 χρόνια στην αγορά της πληροφορικής, 25 χρόνια παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις
περισσότερα...

icons8 Available Updates 50Αναβαθμίσεις εφαρμογών: διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες και διαχειρίσεις που έχουν προστεθεί
περισσότερα...

Απόλυτα προσαρμοσμένες στη νομοθεσία και στις νέες υποχρεώσεις των κρεοπωλείων οι εφαρμογές PRISMA Win

Υποχρεωτική η επισήμανση καταγωγής - προέλευσης στο κρέας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4492/2017 και όχι μόνο.

Οι επιχειρήσεις όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, οι οποίες απασχολούνται με τη λιανική πώληση προ-συσκευασμένου ή μη νωπού κρέατος κτλ πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας, υποχρεούνται να:

α) Αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής, στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν, ολογράφως ή με συντομογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών τη μηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά περίπτωση από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν. Σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καθοδηγεί τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορεί να αναζητούν πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου από αυτή.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Νόμο υπ' αριθμ. 4492

Εναρμόνιση των εφαρμογών PRISMA Win με τις παραπάνω διατάξεις

Στις εφαρμογές PRISMA Win έχουν ήδη προστεθεί νέες δυνατότητες για να καλύψουν απόλυτα τις αναγκες των κρεοπωλείων. Πιο συγκεκριμένα:
α). Προστέθηκε νέο πεδίο Προέλευση στα στοιχεία του είδους. Στο νέο πεδίο έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε από λίστα, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής του κρέατος. 

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση

PRISMA Win POS

01 02

Επιλογές λίστας:
Χώρα καταγωγής (συμπληρώνεται στην περίπτωση που τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και ως εκ τούτου παραχθεί σε μια χώρα)
Πρώτη χώρα εκτροφής (η χώρα γέννησης)
Τελευταία χώρα εκτροφής (η χώρα σφαγής)
Παράδειγμα:
Προέλευση -> Χώρα Καταγωγής: Ελλάδα
Προέλευση -> Χώρα Εκτροφής: Γαλλία, Ελλάδα.

β). Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του πεδίου Προέλευσης στις φόρμες των παραστατικών λιανικής πώλησης. Βάσει των νέων διατάξεων, στην απόδειξη λιανικής που παίρνει ο πελάτης για το κρέας, θα πρέπει, εκτός της περιγραφής, να αναγράφεται και η προέλευση.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση

PRISMA Win POS

03 04

 

γ). Δημιουργία αναφορών, λιανικών πωλήσεων κρέατος, στην οποία αναφέρονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προέλευση.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση

 PRISMA Win POS
05 06