Home
is retail2

PRISMA Win Retail

Διευκολύνει τις καθημερινές λειτουργίες με την ταχύτητα και την ακρίβεια που προσφέρει, ενώ δίνει στον επαγγελματία τον απόλυτο έλεγχο αποθήκης και προσωπικού αυξάνοντας έτσι σταδιακά τα κέρδη!
Περισσότερα...
is estiasi2

PRISMA Win Εστίαση

Σε ένα χώρο που σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η σωστή εξυπηρέτηση του Πελάτη, αλλά και η άμεση κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών του σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας υπηρεσίες, η εφαρμογή PRISMA Win® Εστίαση δίνει τη λύση!
Περισσότερα...
man with smartphone and tablet copy

PRISMA Win Live

Παραγγελίες, Εισπράξεις, Απογραφές και Τιμολογήσεις συνεχίζουν να εκτελούνται από το smartphone ή το tablet σας, χωρίς να περιορίζονται μόνο εντός επιχείρησης!
Περισσότερα...

 

 

Ασύρματη Παραγγελιοληψία για Android… για ακόμα περισσότερη απλότητα και ευελιξία!

Η Megasoft δημιούργησε νέα έκδοση για την εφαρμογή της PRISMA Win Mobile σε λειτουργικό android!

H έκδοση ασύρματης παραγγελιοληψίας για android εγκαθίσταται σε smartphone και tablet και επιτρέπει στο σερβιτόρο να καταχωρεί παραγγελίες εύκολα και απλά! Η νέα έκδοση ασύρματης παραγγελιοληψίας εκμεταλλεύεται όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι έξυπνες φορητές συσκευές, ενώ επιτρέπει την επιλογή εξοπλισμού μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία συσκευών.

Οθόνη αντί για εκτυπωτή στη κουζίνα για ακόμα περισσότερη ταχύτητα και ευκολία στη διαχείριση παραγγελιών!

Για τους χώρους εστίασης που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους και θέλουν να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας η Megasoft δημιούργησε τη διαχείριση PRISMA Win KDS (Kitchen Display System). H εφαρμογή που μπορεί να εγκατασταθεί σε οθόνη αφής οποιασδήποτε ανάλυσης αλλά μπορεί να λειτουργήσει και με ποντίκι, τοποθετείται στα σημεία του χώρου εστίασης που απαιτείται όπως είναι η κουζίνα, το μπαρ, ή ο μπουφές κ.α. και δείχνει σε real time τις παραγγελίες που πρέπει να εκτελεστούν, αντικαθιστώντας τις εκτυπώσεις. Στα πλαίσια του διαδραστικού ελέγχου των παραγγελιών στην κουζίνα προσφέρει και δυνατότητες ταξινόμησης παραγγελιών, αλλαγής κατάστασης κ.α.

 Περισσότερα...

 

prisma4restaurants

Ξεκινά η δράση digi-retail, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, που θα προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερες από 200.000 ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχυθούν ψηφιακά! Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail, θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, ο αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης. Η δράση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης καθώς και των αλλαγών συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.
Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις λιανικής που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο λιανικό εμπόριο και ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Η δράση επιτρέπει τη συμμετοχή επιχειρήσεων λιανικής, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αριθμού απασχολουμένων (από πολύ μικρές, χωρίς εργαζόμενους, μέχρι και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις).
Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας ανήκει στο λιανικό εμπόριο (εξαιρούνται μερικές κατηγορίες υπαίθριων αγορών). Διαθέτει μια τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρούμενες δραστηριότητες της δράσης. Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200,000€. Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση, μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση με τις ακόλουθες υποχρεωτικά Ενέργειες:

Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ε(2): Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλοι εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι Ενέργειες καθώς και οι τυχόν επιμέρους περιορισμοί εξειδικεύονται στους οδηγούς της δράσης.

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες:

1. Δαπάνες Προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού

2. Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού

3. Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε €500.000, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε €10.000 (€5.000 για τις επιχειρήσεις χωρίς απασχολούμενο προσωπικό). Το όριο προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μεταβάλλεται αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ξεκινά από 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης (για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) και φθάνει έως το 60% (για τις πολύ μικρές). Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημοσία Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων στο λιανεμπόριο ανέρχεται σε €100.000.000 ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους €200,000.000. Το υπόλοιπο 50% (€100.000.000) θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή.
Οι επιχειρήσεις λιανικής που επιθυμούν την επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου σε νέες τεχνολογίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την πρόταση τους στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης και κατατάσσονται βάση αυτόματης αξιολόγησης, με αντικειμενικά και εκ τω προτέρων γνωστά κριτήρια.Μόνο προτάσεις που πληρούν όλους τους όρους και τι προϋποθέσεις της Δράσης μπορούν να υποβληθούν. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική υποβολή, οι επενδυτές προσκομίζουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθεί πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί.
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται βάσει σειράς κατάταξης, που προκύπτει από την αυτόματη αξιολόγηση και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον επενδυτή σε δύο στάδια: α) με προκαταβολή ύψους 30% της συνολικής επιχορήγησης και β) το υπόλοιπο 70% της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση της από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»

 

Για περισσότερες Πληροφορίες επισκεφτείτε:

www.digitalaid.gr

www.infosoc.gr

www.mindev.gov.gr

 

Εκμεταλλευτείτε τις νέες δράσεις με τις εφαρμογές που σας προσφέρει η Megasoft, που σε συνδυασμό με τις επιπλέον διαχειρίσεις (Module) καλύπτουν απόλυτα τις λιανικές πωλήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους της δράσης. Όποια κι αν είναι η επιχείρησή σας οι εφαρμογές της Megasoft για την εντατική λιανική θα την απογειώσουν!

 

lianiki

Τα νέα μας

Σας ενδιαφέρει

asf2Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4387/2016 από 01.06.2016, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

 Περισσότερα...

Μάθατε ότι...

kartaallgis social copy

Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε την κάρτα αλλαγής και για τη δική σας επιχείρηση με παραμετρικά οριζόμενα πεδία εκτύπωσης και με στοιχεία της απόδειξης που αντιστοιχεί.

Περισσότερα...

Προσφορά

WINWIN2Είστε λογιστής ή έχετε λογιστικό γραφείο;

Αποκτήστε τώρα τις εφαρμογές PRISMA Win® μόνο με το κόστος του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης!

Περισσότερα...

Τελευταία Αναβάθμιση

UPDATEΕίστε πελάτης μας;

Κατεβάστε τώρα την τελευταία αναβάθμιση και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί στις εφαρμογές σας!

Περισσότερα...

Επιβραβεύστε τους πελάτες σας με το PRISMA Win Loyalty Card

LOYALTYCARD

Μία έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση προσφέρει η Megasoft στους πελάτες της που θέλουν να διαχειρίζονται προωθητικές ενέργειες επιβράβευσης των πελατών τους μέσω συλλογής πόντων.

 

Η συλλογή των πόντων μπορεί να γίνει π.χ. από τα είδη της αποθήκης που επιλέγει ο πελάτης ή από τη συνολική αξία κάθε αγοράς που πραγματοποιεί, ενώ ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η εξαργύρωση είναι με έκπτωση στο σύνολο της αξίας του παραστατικού. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαχείριση συλλογής και εξαργύρωσης πόντων συνδυάζοντας όλους τους τρόπους που προσφέρει ή χρησιμοποιώντας τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Επιπλέον, η διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής των πελατών που συμμετέχουν στη διαχείριση πόντων.

message

Αθήνα:
Λ. Κηφισού 174, 122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 3416900
F: 210 3416900
Τηλεφωνική γραμμή Κύπρου 22000413

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail:

Γενικές Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πωλήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.