Εμπορικές Εφαρμογές

Prisma Win Logo new 
  Περιβάλλον λειτουργίας και ελάχιστες απαιτήσεις εφαρμογών


Οι εφαρμογές PRISMA Win λειτουργούν στην πιο διαδεδομένη βάση δεδομένων MS-SQL και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε περιβάλλον:

  • Windows server 2008/2011/2012
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
  • Android (αφορά την οικογένεια εφαρμογών PRISMA Win Live και την εφαρμογή PRISMA Win Mobile))

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όλων των εφαρμογών ως προς το λειτουργικό και την SQL είναι:

  • Windows 7
  • SQL 2012 SP2