Εφαρμογές Εστίασης

Prisma Win Logo new 
  Modules - Επιπλέον Διαχειρίσειςmodules


Για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων η Megasoft δημιούργησε επιπλέον διαχειρίσεις (Module) που προστίθενται στις POS εφαρμογές της Εστίασης και προσφέρουν εξειδικευμένες δυνατότητες.