Χρήσιμα Εργαλεία

Χρήσιμα Εργαλεία

Εργαλείο υποβολής μηναίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών.

Προσοχή, το εργαλείο είναι συμβατό μόνο με τις τελευταίες αναβαθμίσεις των εφαρμογών PRISMA Win!
Εργαλείο αυτόματης προσαρμογής των τύπων παραστατικών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύουν από 01/01/2014.

Driver για φορολογικούς μηχανισμούς τύπου B (Algobox Net & RBS 101 NET) Version 3.1.0

Βιβλιοθήκες εκτυπώσεων για τις εφαρμογές PRISMA Win® Point Of Sale

Αναβάθμιση συμβατότητας του Sql Server 2005 Express με παλιότερες εκδόσεις.