fbpx

Εμπορικές Εφαρμογές

Prisma Win Logo new 
  Customization Manager - unlimited users

Addon εργαλείο που επιτυγχάνει τη δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων με δυνατότητες κυριολεκτικά απεριόριστες. Τα πεδία προσαρμόζονται στις PRISMA Win εφαρμογές και μπορούν να χρησιμοποιηθεί όσες φορές επιθυμεί ο χειριστής σε διάφορα κρίσιμα κυρίως σημεία. Με τα πεδία, μπορεί εύκολα να κάνει υπολογισμούς μεταξύ αριθμητικών πεδίων, ημερομηνίας και ώρας σε μια εργασία. να προσδιορίσει αυτόματα πράγματα όπως το κόστος μιας νέας παραγγελίας προϊόντος ή τον τζίρο για έναν νέο δυνητικό πελάτη.

Η εφαρμογή προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία και προσαρμόζεται τις ανάγκες του οργανισμού σας, με τα προσαρμοσμένα πεδία.

Μπορείτε να προσθέσετε νέα οριζόμενα πεδία στους Πελάτες, τους Προμηθευτές και τα Είδη της Αποθήκης με την ονομασία που εσείς επιθυμείτε.

Τα πεδία μπορεί να είναι με σταθερές υπολογιζόμενες τιμές μέσα από μία λίστα αθροιστών που σας προτείνει η εφαρμογή (π.χ. τζίρος καθαρή αξία, πραγματικό υπόλοιπο, κέρδος, ποσοστό επί τζίρου κ.α.) Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας πεδίων με αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από SQL ερωτήματα. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να συντάξετε το SQL ερώτημα που επιθυμείτε καλύπτοντας και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες των χειριστών (π.χ. %markup χονδρικής και % markup λιανικής από την τιμή αγοράς, τζίρος πωλήσεων, τζίρος από παροχή υπηρεσιών κ.α.). Ωστόσο ισχύει και η δυνατότητα δημιουργίας αλφαριθμητικών πεδίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε Απλό Αριθμητικό πεδίο κινητής υποδιαστολής καθώς και Απλό Ημερολογιακό. Στο Απλό Ημερολογιακό πεδίο έχετε  τη δυνατότητα να επιλέξετε συγκεκριμένη ημερομηνία από το ημερολόγιο που σας ανοίγει το βέλος που βρίσκεται δεξιά του πεδίου.

Τα Παραμετρικά πεδία εκτός από πεδία εμφάνισης στα Βασικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως πεδία αναζήτησης είτε ως φίλτρα εκτυπώσεων αλλά και ως πεδία σε αναφορές και φόρμες παραστατικών.

Τα Παραμετρικά Πεδία
 - εμφανίζονται στις λίστες εγγραφών (πεδία εμφάνισης)
 - λαμβάνουν μέρος στις παραμετρικές εκτυπώσεις

Prisma Win Logo new 
  Customization Report - unlimited users


Addon εργαλείο που επιτυγχάνει τη δημιουργία αναφορών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπες. Ο χειριστής μπορεί αν θέλει να τροποποιήσει την εμφάνιση μιας αναφοράς και τις πληροφορίες που παρουσιάζει, για να καλύψει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες. Μπορεί να επεξεργαστεί τις προεπιλεγμένες στήλες, το φίλτρο και τις επιλογές ταξινόμησης που εφαρμόζονται στην αναφορά, αλλά και να ορίσει νέες επιλογές που θα εφαρμόσει. Μπορεί να αποθηκεύσει και να μοιραστείτε τις προσαρμοσμένες αναφορές καθώς και να ορίσει το κοινό των χρηστών στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση. 

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση χρόνου με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • Custom γραφικές απεικονίσεις 
 • Ακριβείς μετρήσεις απόδοσης
 • Απεριόριστοι χειριστές που μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους φίλτρα για τις αναφορές που επιθυμούν

Prisma Win Logo new 
  Customization Business Intelligence unlimited users


Addon εργαλείο που εξαλείφει όλη την πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και  αυτοματοποιεί τις αναλύσεις προσφέροντας πρόγνωση, μοντελοποίηση , συγκριτική αξιολόγηση και άλλες ακόμα μεθοδολογίες .Τα δεδομένα αντλούνται από το ενοποιημένο σύστημα της επιχείρησης, ενώ αυτό που κάνει ξεχωριστό το εργαλείο είναι σε μεγάλο βαθμό το customization που το καθιστά ιδανικό για οποιαδήποτε ανάγκη και οποιαδήποτε επιχείρηση.

Πλεονεκτήματα

 • Απεριόριστοί χειριστές και τμήματα της επιχείρησης με επίπεδα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Ορατότητα δεδομένων
 • Ακριβείς αναφορές
 • Βελτιωμένες διαδικασίες
 • Βελτιωμένη απόδοση επένδυσης (ROI) 

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Αποθηκεύσεων

 

Η διαχείριση αποθηκεύσεων εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και πραγματοποιούν αποθηκεύσεις προϊόντων για λογαριασμό των πελατών τους.  Ο χειριστής μπορεί πολύ εύκολα να καταχωρήσει στην εφαρμογή τα είδη που διακινεί ο πελάτης του, να ορίσει τον τύπο του είδους (ποσότητα, βάρος, όγκο) με βάση τον οποίο θα γίνεται η χρέωση, τις μονάδες μέτρησης, την τιμή χρέωσης για την αποθήκευση και την ημέρα από όπου θα ξεκινάει η χρέωση της αποθήκευσης. Ο χειριστής, με απλότητα, εκδίδει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων του πελάτη για τη χρονική περίοδο που θα ορίσει. Παράλληλα, έχει στη διάθεσή του μία πλήρη αναφορά για την εξέλιξη της αποθήκευσης στο συγκεκριμένο διάστημα, τα υπόλοιπα των ειδών, τις αντίστοιχες χρεώσεις και το τελικό ποσό της χρέωσης για τα Αποθήκευτρα, το οποίο και του τιμολογεί.

 

Prisma Win Logo new 
  Σύνδεση με ACS Courier

 

Δυνατότητα επικοινωνίας με τον κεντρικό server της ACS για την αποστολή στοιχείων του παραστατικού (πελάτης, αξίες, δέματα κ.λ.π.),  ενώ επιστρέφεται ο αριθμός ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Ταυτόχρονα, τυπώνεται συνοδευτικό μεταφοράς & αυτοκόλλητο για το δέμα, ενώ αποστέλλεται e-mail στον πελάτη σας με voucher & link για την παρακολούθηση της αποστολής. H σύνδεση με Courier επιτυγχάνεται για όλες τις εκδόσεις των εμπορικών εφαρμογών, ενώ δεν προϋποθέτει την ύπαρξη e-commerce.

 

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Εκκαθάρισης


Η διαχείριση υποστηρίζει την πώληση αγαθών από τρίτο για λογαριασμό μίας οντότητας επιτρέποντας, παράλληλα, την έκδοση έντυπου εκκαθάρισης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας. Απευθύνεται σε χονδρέμπορους που σχετίζονται με την εμπορία αγροτικών προϊόντων, ιχθύων κ.ά.. Επίσης, ανάγκη για έκδοση παραστατικού εκκαθάρισης έχουν και άλλες επιχειρήσεις όπως τα γραφεία τελετών κ.τ.λ.

Prisma Win Logo new 
  Σύνδεση με Γενική Ταχυδρομική

 

Oι επιχειρήσεις-πελάτες μας που εκτελούν αποστολές μέσω Γενικής ταχυδρομικής, έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας της εφαρμογής τους με τον κεντρικό server της, ώστε να αποστέλλουν αυτόματα τα στοιχεία του παραστατικού που εκδίδουν για την αποστολή (πελάτης, αξίες, δέματα κ.λ.π.). Παράλληλα τους επιστρέφεται από τον server της Γενικής ταχυδρομικής ο αριθμός ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Επιπλέον, ο παραλήπτης λαμβάνει σχετικό e-mail με το voucher.

Prisma Win Logo new 
  Σύνδεση με ΕΛΤΑ Courier

 

Οι επιχειρήσεις-πελάτες μας που εκτελούν αποστολές μέσω ΕΛΤΑ, έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον κεντρικό server των ΕΛΤΑ, ώστε να αποστέλλουν αυτόματα τα στοιχεία του παραστατικού (πελάτης, αξίες, δέματα κ.λ.π.). Παράλληλα, τους επιστρέφεται ο αριθμός ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., ενώ ταυτόχρονα τυπώνεται συνοδευτικό μεταφοράς & αυτοκόλλητο για το δέμα. Τέλος, ο παραλήπτης λαμβάνει σχετικό e-mail με voucher & link για την παρακολούθηση της αποστολής.
* H σύνδεση με Courier επιτυγχάνεται για όλες τις εκδόσεις των εμπορικών εφαρμογών, ενώ δεν προϋποθέτει την ύπαρξη e-commerce.

 

Prisma Win Logo new 
  Υπηρεσία hosting


Η Megasoft διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Data Center που φιλοξενεί τα δεδομένα σας και εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλειά τους με την πολιτική τήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε καθημερινή βάση.
Επιπλέον, το Data Center πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα διαθεσιμότητας και ασφάλειας, ενώ πρόσβαση έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Megasoft με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και επίπεδα.

Prisma Win Logo new 
  Report Server


Αποκτήστε πρόσβαση στις αναφορές της εφαρμογής σας απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο μέσω internet με την υπηρεσία Report Server της Megasoft. Οι χειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ήδη ενσωματωμένες αναφορές και να λαμβάνουν το αποτέλεσμα real time, ωστόσο παρέχεται και δυνατότητα κατασκευής οποιασδήποτε άλλης αναφοράς η οποία θα αντλεί δεδομένα είτε από την εμπορική, είτε από τη λογιστική ή την POS εφαρμογή σας. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τους χειριστές που θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να επιλέξετε ποιες αναφορές θα μπορούν να βλέπουν. Η πρόσβαση και προβολή στις αναφορές πραγματοποιείται από οποιονδήποτε τύπο συσκευής (Υπολογιστής, Smartphone ή Tablet).

Prisma Win Logo new 
  Web Services E – commerce


Διαδικτυακές Υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διασύνδεση μεταξύ των εμπορικών διαχειρίσεων PRISMA Win με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επικοινωνία γίνεται ανεξάρτητα από την e-shop πλατφόρμα και τη γλώσσα προγραμματισμού και επιτυγχάνεται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων. Με τη χρήση των υπηρεσιών μπορούν να επιτευχθούν ενδεικτικά δυνατότητες όπως:

Από την εμπορική διαχείριση προς το e-shop:

 • Εισαγωγή ειδών, ενημέρωση υπαρχόντων
 • Ενημέρωση πεδίων τιμών, διαθεσιμότητας, υπολοίπου, καθεστώτος ΦΠΑ
 • Ενημέρωση στοιχείων πελατών όπως στοιχεία λογαριασμού, τιμοκατάλογος, εκπτώσεις, κ.λ.π.

Από το e-shop προς την εμπορική διαχείριση:

 • Αποστολή στοιχείων νέων πελατών
 • Αποστολή παραγγελιών με όλες τις λεπτομέρειες (έξοδα αποστολής, τρόπος πληρωμής κι αποστολής κτλ.)

Prisma Win Logo new 
  Web Services Auto Partswebservices autoparts


Επιτυγχάνει την επικοινωνία με online καταλόγους (tecDoc, Εργοστάσια, Αντιπρόσωποι, Προμηθευτές) και συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας ανταλλακτικών. Οι σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες της αναζήτησης των ανταλλακτικών για τη δημιουργία παραγγελιών βάσει ειδικών συμφωνιών και τιμοκαταλόγων, πλέον απλοποιούνται και επιταχύνονται στο μέγιστο, μέσα από ένα ενιαίο και πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον. Ενσωματώνεται στις εμπορικές εφαρμογές της Megasoft προσθέτοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ενημέρωση υπάρχουσας βάσης αποθήκης (κωδικοί εργοστασίων, αντιστοιχίες, προτεινόμενες τιμές, κ.ά)
 • Ομαδοποίηση ειδών (Μοντέλο, Κωδ. Αντιπροσώπου, Κωδ. Κινητήρα)
 • Αυτόματη δημιουργία νέων κωδικών
 • Σύνδεση με e-shop b2b, b2c

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Έργων – Κέντρα Κόστους


Καλύπτει τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τεχνικά έργα, εργολαβίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και συμβάλλει στο σωστό έλεγχο των εσόδων-εξόδων, των κινήσεων πελατών /προμηθευτών και του ταμείου, με βάση τις λειτουργίες της επιχείρησης στις οποίες γίνεται συγκέντρωση του κόστους.

Βασικά πλεονεκτήματα & λειτουργίες:

 • Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου κατά κέντρο κόστους.
 • Κίνηση πελατών, προμηθευτών ανά κέντρο κόστους.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών κέντρων κόστους, διαχρονικά (ανεξαρτήτως οικ. Χρήσης).
 • Κατανομή είδους στα κέντρα κόστους σε ποσότητα και αξία ανά παραστατικό.
 • Κοστολόγηση έργου κατά κέντρο κόστους.
 • Καρτέλες και υπόλοιπα πελατών – προμηθευτών, ανά κέντρο κόστους.
 • Ομαδοποίηση και δυνατότητα ορισμού παραμετρικών πεδίων κέντρων κόστους.

Prisma Win Logo new 
  Loyalty Card


Επιβράβευση πελατών μέσω συλλογής πόντων. Η συλλογή των πόντων μπορεί να γίνει π.χ. από τα είδη της αποθήκης που επιλέγει ο πελάτης ή από τη συνολική αξία κάθε αγοράς που πραγματοποιεί, ενώ ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει η εξαργύρωση είναι με έκπτωση στο σύνολο της αξίας του παραστατικού. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαχείριση συλλογής και εξαργύρωσης πόντων συνδυάζοντας όλους τους τρόπους που προσφέρει ή χρησιμοποιώντας τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Επιπλέον η διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής των πελατών που συμμετέχουν στη διαχείριση πόντων.

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Σκευασμάτων


Η εξειδικευμένη διαχείριση για γεωπόνους που καλύπτει απόλυτα την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης, καθώς και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων!

 • Αυτόματη αποστολή και καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ άμεσα και με ασφάλεια 
 • Αρχείο με όλα τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και online σύνδεση με την εφαρμογή του ΥπΑΑΤ για συνεχή ενημέρωση του με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που προστίθενται ή καταργούνται
 • Καταγραφή των στοιχείων του αγρότη και του αγροτεμαχίου και πλήρης εικόνα για το τι έχει πουληθεί και πότε
 • Εμφάνιση των προηγούμενων παραστατικών, κατά την τιμολόγηση πελάτη (αγρότη ή παραγωγού), με δυνατότητα επιλογής και αντιγραφής εκείνου που περιέχει παρόμοια στοιχεία

Prisma Win Logo new 
  Αντίστοιχα είδη & εφαρμογές


Παρακολούθηση ειδών αποθήκης με δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων κωδικών ανά είδος για διαφορετικές εφαρμογές (π.χ. Barcode, Εργοστασιακοί Κωδικοί, Κωδικοί Προμηθευτών, Κωδικοί Αντικατάστασης). Προσφέρεται η δυνατότητα αντιστοίχισης μεταξύ ομάδων κωδικών για χρήση εναλλακτικών κωδικών κατά την αναζήτηση είδους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικού αρχείου εφαρμογών (π.χ. ανταλλακτικό) που εφαρμόζεται σε μια ομάδα συσκευών, όπως και η αναζήτηση των ειδών κατά εφαρμογή.

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Barcodes


Διαχείριση Barcodes βάσει διεθνών προδιαγραφών (ΕΑΝ 13, ITF-14, UCC/EAN 128) σύμφωνα με το S1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ (πρώην ΕΛΚΕΣΗΠ ΑΕ).

 • Δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά τη διαδικασία δημιουργίας του Barcode.
 • Εισαγωγή ανά ετικέτα 15 πεδίων (στοιχείων πελάτη / προμηθευτή / είδους / παραστατικού, κειμένου, εικόνα) με καθορισμό θέσης.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης 2 διαφορετικών Barcodes ανά είδος στην αποθήκη ή ετικέτες ανά πελάτη/ προμηθευτή
 • Ομαδική εκτύπωση Barcodes μέσω φίλτρων
 • Αυτόματη εκτύπωση Barcodes κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και πωλήσεων

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Παρτίδων


Διαχείριση ειδών αποθήκης σε παρτίδες με δυνατότητα:

 • παρακολούθησης υπολοίπων ανά προμηθευτή ή και παραστατικό αγοράς
 • Υπολογισμού τιμής πώλησης του είδους βάσει πραγματικού κόστους διάθεσης
 • Επιστροφής εμπορευμάτων βάσει προμηθευτή, ημερομηνίας αγοράς και ημερομηνίας λήξης
 • Παρακολούθησης εγγυήσεων µε διαχείριση οριζόμενης ημερομηνίας λήξης
 • Διαχείρισης τιμοκαταλόγου ανά παρτίδα

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Ειδικών Συμφωνιών


Οι Ειδικές Συμφωνίες προσφέρουν τη δυνατότητα ορισμού Εμπορικής Πολιτικής ανά Πελάτη / Προμηθευτή.
Αναλυτικότερα:
Για κάθε πελάτη / προμηθευτή μπορούν να οριστούν ειδικές τιμές ή εκπτώσεις, ανεξάρτητες των σταθερών τιμοκαταλόγων, για συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες, είτε ομάδες αυτών.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα οι τιμές ή οι εκπτώσεις να προκύπτουν βάσει προκαθορισμένων ορίων ποσοτήτων και να ισχύουν για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Prisma Win Logo new
  Διαχείριση Serial Numbers


Δυνατότητα διαχείρισης Serial Numbers προσφέροντας επιπλέον πληροφορίες, όπως η διαθεσιμότητα των ειδών αποθήκης. Ταυτόχρονα, προσφέρεται και διαχείριση εγγύησης για κάθε Serial Number.

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Εγγυοδοσίας


Διαχείριση Εγγυοδοσίας με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού κενών φιαλών και περιεχομένου, για κάθε είδος με σκοπό τον αυτόματο υπολογισμό του στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων. Προσφέρεται άμεση πληροφορία για την κίνηση των πελατών χονδρικής σε συνδυασμό με την κίνηση των ειδών. Καλύπτει απόλυτα την ανάγκη επιχειρήσεων όπως εμπόριο ειδών πυρόσβεσης και εμπόριο καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για κενά συσκευασίας.

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Διαστάσεων


Δυνατότητα διαχείρισης έως και 5 μεταβλητών, με οριζόμενο τύπο υπολογισμού για τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών για παράδειγμα: μήκος x πλάτος x ύψος - φύρα.

Prisma Win Logo new 
  Διαχείριση Παραγωγής – Κοστολόγησης


Διαχείριση των πρώτων υλών σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής με: δημιουργία συνταγής, διαχείριση σταδίων παραγωγής, προσδιορισμό πρώτων υλών, κοστολόγηση, αποτελέσματα παραγωγής, στατιστικά στοιχεία και πληθώρα εκτυπώσεων.

Prisma Win Logo new  Διαχείριση Συναλλαγών Εξωτερικού


Πλήρης διαχείριση φακέλου και κοστολόγησης εισαγωγών με 5 διαφορετικούς τρόπους κοστολόγησης των ειδών, με δασμολογικές κλάσεις , αυτόματο υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών και πληθώρα οικονομικών εκτυπώσεων. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματου επανυπολογισμού των αξιών στα παραστατικά που έχουν ήδη καταχωρηθεί κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή ισοτιμίας.

Prisma Win Logo new 
  File Manager


Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής βασικών αρχείων της εφαρμογής όπως Πελατών / Προμηθευτών / Αποθήκης, εισπράξεων, πληρωμών, πωλήσεων και αγορών.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

 • Ενημέρωση Ζυγιστικών
 • Ενημέρωση Ταμειακών μηχανών
 • Διαχείριση επικοινωνίας με φορητά τερματικά (Batch - On Line) για χρήση τιμολόγησης, παραγγελιοληψίας, εισπράξεων και διαχείριση Αποθήκης (απογραφή, παραλαβές)
 • Δημιουργία και Αποστολή τιμοκαταλόγων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δημιουργία και Αποστολή παραστατικών πωλήσεων
 • Εισαγωγή ηλεκτρονικών παραστατικών για ενημέρωση του αρχείου αγορών

prismawin logo small 

Σύνδεση προγραμμάτων PRISMA Win® με Ταμειακά Συστήματα

(Φορολογικός εκτυπωτής)

prismawin logo small 

Σύνδεση προγραμμάτων PRISMA Win® με Ταμειακά Συστήματα

(Αμφίδρομη επικοινωνία Batch - On Line)

Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες Ναι